Otsinguvorm

Mesilaste korjetaimed ja taimede tolmeldamine mesilaste abil

  Mesilasperede edukaks pidamiseks on lisaks mesilaspere bioloogia ja hool dusvõtete tundmisele vajalik teada ja tähtsustada ka mesilasperede ümbruses olevat korjemaad. Korjemaa hindamiseks on omakorda vaja tunda korjetaimi.

 Selle brošüüri I osa sisaldab Eestis enamlevinud korjetaimede kirjeldusi a nende tähtsust korjeobjektidena. Kõik taimed on varustatud ladinakeelsete nimedega, mis on abiks võõrkeelse kirjanduse kasutamisel. Taimede nimed otsetõlkes ei vasta nende eestikeelsetele nimetustele.

 Taimeliikide iseseisavaks määramiseks ja taimekirjelduste paremaks mõistmiseks on abiks taimede botaanilise iseloomustuse peatükk, kus on kirjeldatud taimede välistunnuste määramiseks kasutatavaid spetsiifilisi mõisteid. Taimede määramisel on lisaks botaanilisele iseloomustusele abiks ka värvifotod.