Otsinguvorm

Mesinik nr. 3 (101) Juuni 2017

    “Mesinik olla on uhke ja hää!” – see aastatetagune hüüdlause on tänagi omane arvatavasti igale mesinikule. Olla mesinik - see tekitab kaaskondlastes teatud tunnustava ja vahest isegi pisut aukartliku suhtumise. Ja enamik mesinikke tunneb sellest avalikkuse tunnustusest mõnu ja uhkustunnet. Kui lisada siia peamise naudinguna mesilastega toimetamisest saadav energialaeng, meesaagist rääkimata, siis on eespool esitatud hüüdlause igati asjakohane.
Eestis on kokku ligi 6000 mesinikku ja igaühel oma mesila, olgu siis kas vaid mõne mesilasperega või sadadesse ehk koguni tuhandetesse ulatuva perede arvuga. Kus peaks see arvukas mesinike hulk näha olema? Eestis toimib sellise andmebaasina PRIA juures peetav mesilate register, kuhu mesinikud peaksid oma mesila ja mesilaspered ning nende paiknemise kirja panema. Paraku on oma mesila nimetatud registris kirja pannud ainult kolmandik mesinikest.

ManusSuurus
PDF icon mesinik_101_3_juuni_2017.pdf976.84 KB