Otsinguvorm

Konkurss alameetmejuhi leidmiseks praktiliste õppepäevade korraldamiseks

Konkurss alameetmejuhi leidmiseks praktiliste õppepäevade korraldamiseks

EKMÜ kuulutab Eesti Mesindusprogrammi 2020- 2022 raames välja konkursi alameetmejuhi leidmiseks praktiliste õppepäevade korraldamiseks


Alameetme juhiga (ettevõte) sõlmitakse käsundusleping kolmeks aastaks tegevuste korraldamiseks põhiliselt perioodil märts kuni juuli aastatel 2020- 2022.

Alameetme juhi ülesanneteks on korraldada koolitajate leidmine praktiliste koolituste läbi viimiseks, koolitustega seotud tegevuste korraldamine ja infovahetus, videosalvestiste valmimine koolituste raames.

Lisaks aitab alameetmejuht koostada Mesindusprogrammis teabevoldikuid ning trükiseid, aitab organiseerida ja osaleb vabariiklikel teabepäevadel.

Kandidaadilt ootame väga head suhtlemisoskust, avatust uutele ideedele ning oskust töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas kasutades erinevaid suhtluskanaleid. Oluline on isikliku auto kasutamise võimalus.

Alameetme juhi töö on tasustatud Mesindusprogrammi raames.

Kandidaatidelt ootame motivatsioonikirja ja CV-d hiljemalt 15. veebruariks 2020 Mesindusprogrammi juhi e- posti: Liina.Maasik@gmail.com Täiendav info tel +372 56261203