Otsinguvorm

Konkurss alameetmejuhi leidmiseks mesilashaiguste ja kahjurite alameetme tegevuste korraldamiseks

Konkurss alameetmejuhi leidmiseks mesilashaiguste ja kahjurite alameetme tegevuste korraldamiseks

 

EKMÜ kuulutab Eesti Mesindusprogrammi 2020- 2022 raames välja konkursi alameetmejuhi leidmiseks mesilashaiguste ja kahjurite alameetme tegevuste korraldamiseks.


Alameetme juhi ülesandeks on alameetmes B, kahjurite, mesilaste haiguste, eriti varroatoosi tõrje tegevuste korraldamine ja mesindusprogrammi eesmärkide saavutamine.

Alameetme juhi tegevuste hulka kuulub:

  •  usaldusmesinike nõustamine ja nende töö koordineerimine;
  •  usaldusmesinike poolt mesilashaiguste analüüside kogumise ja rahalise maksumuse üle arvestuse pidamine;
  •  vajadusel usaldusmesinike abistamine analüüside võtmisel ja laboratooriumitega suhtlemisel;
  •  koostöö mesindusprogrammi juhtiva organisatsiooni EKMÜ juhatusega, programmijuhiga ja meetmejuhtidega.

Ootused kandidaadile:

  •  eelnev kogemus mesilashaiguste tuvastamisel ja laboratoorsete analüüside kogumisel;
  •  valmidus vajadusel töötada nädalavahetustel ja riigipühadel;
  •  koostöövalmidus usaldusmesinike ja mesindusprogrammi juhtorganisatsiooni, programmijuhi ning meetmejuhtidega, sh teabepäevade korraldamine;
  •  korrektsus ja tähtaegadest kinnipidamine.

Meetmejuhiga sõlmitakse käsundusleping ning töö ja sõidukulud ning side- ja kontorikulud tasustatakse Eesti Mesindusprogramm 2020- 2022 raames.
Kandidaatidel esitada sooviavaldus ja CV 3. detsembriks 2019 Eesti Mesindusprogrammi projektijuhi e- posti liina.maasik@gmail.com
Lisateave liina.maasik@gmail.com tel +372 56261203