Otsinguvorm

väiketrükis

Eesti-inglise-saksa-soome-vene mesindussõnastik.

Mesilaspere hooldamisvõtete juures omab suurt tähtsust, kui hästi mesinik oskab mesilaspere vahaeritusvõimet ära kasutada ‒ varuda vajamineva hulga kärgi ja mittekõlblikud kärjed igal aastal vahaks sulatada ning vahetada saadud vaha omakorda kärjepõhjalehtedeks, pannes aluse kärjemajandusele kui olulisele tegurile mesilasperede arengu suunamisel.

Kui esimene Mesiniku meelespea, mis ilmus 2011. aastal, tutvustas lühidalt mee organoleptilisi ja füüsikalis-keemilisi näitajaid, siis käesolevas keskendutakse põhjustele, mis võivad neid näitajaid mõjutada.

✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻

  Mesilasperede edukaks pidamiseks on lisaks mesilaspere bioloogia ja hool dusvõtete tundmisele vajalik teada ja tähtsustada ka mesilasperede ümbruses olevat korjemaad. Korjemaa hindamiseks on omakorda vaja tunda korjetaimi.

Mis on varroatoos?

Teie ees olev “Mesiniku abiline” sündis 2007. aastal ilmunud “Suvi mesilas” III osa põhjal. Kuna selles käsitleti mesindust laiemalt − mitte üksnes selle kõige aktiivsemat perioodi kevadsuve ja suve −, tuli mõte anda III osa välja iseseisva raamatuna ja uue, sisule vastava pealkirjaga.

Lehed

Telli voog RSS - väiketrükis